Avrupa Radyoloji Derneği Elektronik Seçimi (Aktif 2020 - 2021 ESR üyeliği bulunan üyelerimizin dikkatine)

Avrupa Radyoloji Derneği Elektronik Seçimi (Aktif 2020 - 2021 ESR üyeliği bulunan üyelerimizin dikkatine) | 2021-02-28

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY OF RADIOLOGY

Değerli Üyemiz, 

Uluslararası platformlarda her kademede görev alan ve bizleri büyük başarıyla temsil eden hocalarımız ile hep gurur duyduk. Bu görevleri vesilesiyle Türk Radyoloji Derneği ve başta Avrupa Radyoloji Derneği olmak üzere diğer derneklerle aramızda köprü oldular. Çok çeşitli bilgi ve deneyim paylaşımları her iki taraf için de büyük katkı sağlamıştır. Örneğin:

* Sağlık Bakanlığı tarafından dört yıla indirilmiş olan Radyoloji Eğitimi, Avrupa Radyoloji Derneği’nin bize gönderdiği beş yıllık eğitim müfredatı örneği ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatları emsal gösterilerek Nisan 2017’de tekrar beş yıla çıkarılmıştır.

*Avrupa Radyoloji Yeterlik Sınavı EDİR’in hazırlanmasında ve uygulanmasında başta yeterlik komisyonumuz olmak üzere birçok hocamızın özverili katkısı vardır.

*Avrupa Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Programı ETAP ile eğitim merkezlerini ziyaret ve akreditasyon çalışmalarında konusunda önemli adımlar atılmıştır.

*Derneğimizin bilimsel gruplarının, ESR ve ESR’ye bağlı yan dal dernekleri ile sıkı işbirliği ve ESR yan dal derneklerinin yönetim kademelerinde yer alan meslektaşlarımız, üyelerimizin ESR yıllık kongrelerinde görev alma sayısında ve alınan görevlerin kalitesinde artış sağlamaktadır.

*Avrupa Radyoloji Kongresi’nde gerçekleşen “ESR meets Turkey” özel programı vesilesiyle hem Türkiye’nin kültürel, tarihi ve turistik alanda hem de Türk radyoloji camiası alanında tanınırlığı daha da artmıştır.

Meslektaşlarımızın, camia ve ülke olarak hiç hak etmediği önyargılarla da mücadele ettiğini; güçlerini ve desteklerini bizlerden aldığını unutmayalım. Avrupa Radyoloji Derneği’nin 14 - 27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Radyoloji Başkanlığı seçimlerinde önceki dönemlerde ESR’de önemli görevler alan adayımız Prof. Dr. Deniz Akata’ya destek olalım. 

Avrupa Radyoloji Derneği ve Kongresi’nin şimdiye kadar ki başkanlarının ülkelerini de aşağıda bulabilirsiniz:

Yunanistan (1), Birleşik Krallık (2), Avusturya (2), Polonya (1), Almanya (3), İtalya (3), Hollanda (1), Belçika (1), İspanya (2), Rusya (1), İsveç (1), Hırvatistan (1), Fransa (2), Macaristan (1) olup, önümüzdeki iki yılın başkanları da sırası ile Hollanda ve İrlanda’dan olacaktır.

Türkiye'den gelen oyların sayısı ve belirleyiciliği arttıkça derneğimizin ve üyelerimizin aldığı görev sayısında ve düzeyinde yükselme olduğu da ayrı bir gerçektir.

Sadece 2020 ve 2021 yılı ESR üyeliği bulunan kişiler bu oylamaya katılabilecek olup, POLYAS COR (voting@polyas.com) tarafından gönderilecek elektronik oylama linkini içeren e-postayı alan tüm üyelerimizi oy vermeye davet ediyor ve desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TRD Yönetim Kurulu